Föreningen Väderöbod

.
Start
Allmän beskrivning
Tiden före 1979
Tiden efter 1979
Medlemskap
Litteratur
Att köpa
Interna sidor

 


Vår sponsor

Vårt syfte...

är att med ideella krafter bevara fyren samt den kulturhistoriskt viktiga fyrplatsmiljön åt eftervärlden.
Genom vårt arbete vill vi bereda allmänheten fortsatt tillträde till fyrplatsen för att de där skall kunna skapa sig en uppfattning om de obeskrivligt hårda villkor fyrvaktarna levde under mellan åren 1867 och 1965.

Arbetet med underhåll innefattar fyren, åtta byggnader, två hamnar samt gångbron vid östra hamnen.

 

Ön Väderöbod är en kronoholme som ingår i Naturreservat Väderöarna vilket bildades 2011.  Väderöbod  är häckningsplats för flera sällsynta arter som Labb, Toppskarv och Tobisgrissla, därför omfattas större delen av ön av fågelskydd och tillträdesförbud under delar av året.
Området kring husen och fyren är dock numera tillgängligt för besökare året runt.

Kontakta oss !

Vi blir väldigt glada om du kontaktar oss med frågor kring Väderöbod och vårt arbete. Vill du dessutom stödja oss som sponsor eller genom ett ekonomiskt bidrag till Pg 33 06 84-2 kommer vi att känna stor tacksamhet.
Postgiro
33 06 84-2
Postadress
Kjell Andersson
Aspvägen 7,
444 47 Stenungsund
Telefon
0303-80621
Org nr
857207-2166
 
E-mail
Ordf: Kjell Andersson
Kassör:Magnus Blomstrand
 

Väderöbod

 >> 1024x768
 >> 800x600

Se Väderöbod från luften!

Bild 1       Bild 2        Bild 3