Fyrvaktare och biträden

.
Start
Uppåt

 


Vår sponsor

 

1867   fyrvaktare Johan Mauritz Wirström, f-43, samt fyrbiträden Hans Petter Alexandersson, f-45,  och Carl Edvard Börjesson, f-43
 

1870   fyrbiträdet C.E. Börjesson slutar och fyrbiträdet Olof Johanneson, f-46, tillträder
 

1874   fyrbiträdet O. Johanneson slutar och ersätts av Johan Edwin Jakobsson, f-52
 
1876   fyrvaktare J.M. Wirström avgår och fyrbiträdet H. P. Alexandersson befordras till fyrvaktare och ersätts av Wilhelm Fredrik Westerberg, f-59
 
1885    fyrbiträdet J. E. Jacobsson slutar för att bli fyrvaktare på Klövskär ersätts av fyrbiträdet Olof Bernhard Andersson, f-62
 
1886   fyrbiträdet J.W Westerberg avlider av sjukdom och ersätts av Anders Theodor Danjelsson, f-64
 
1889   fyrvaktare H. P. Alexandersson slutar och tillträder tjänst som fyrmästare på Varö fyrplats. Han ersätts av fyrbiträdet A. T. Danjelsson vilken senare slutar och i sin tur ersätts som fyrvaktare av Julius Hållberg, f-58, samtidigt som fyrbiträdet O. B. Andersson slutar och ersätts av fyrbiträdet Johan August Andrén, f-66  
 
1890   Under J. Hållbergs kortare sjukdomstid tjänstgör fyrmästarens dotter, A.C. Lindgren som t.f. fyrbiträde.
(en fyrbiträdestjänst saknas under hela året)
 
1891   fyrbiträdet J. A. Andrén slutar varvid fyrbiträdet Cornelius Nyström, f-68, och fyrbiträdet August Conrad Gyldén, f-68 tillträder
 
1895   fyrbiträdet C. Nyström slutar och ersätts av extra biträdet Axel Holm
 
1900   fyrbiträdet A. Holm slutar och ersätts av fyrbiträdet Ernst Ragnar Hvalström, f-80.
 
1902   Elsie Charlotta Teresia Bank börjar vid 51 års ålder sin tjänst som lärare vid den ambulerande Lotsbarnskolan på Väderöbod. Troligen ersatte hon på Väderöbod liksom på Ursholmen lärarinnan Matilda Simonsson som pensionerats och gift sig med den tjugo år yngre fyrmästaren Axel Holm på Ursholmen. Mellan åren 1902 och 1910 varierade antalet skolpliktiga barn från Väderöbod mellan fem och sju stycken. "Skolåret" utsträcktes successivt från 75 till 117 dagar.
 
1906   fyrvaktare J. Hållberg förflyttas till Hållö och fyrbiträdet A. C. Gyldén befordras till fyrvaktare. Som ersättare anställs fyrbiträdet Samuel Ludvig Jernberg, f-72
 
1908   Carl Oskar Ragnar Hållberg, f-88, sonen till tidigare fyrvaktare J. Hållberg, tjänstgör ibland som extra fyrbiträde
 
1910   lärarinnan Elsie Bank avslutar med pension sin mångåriga gärning vid den ambulerande Lotsbarnskolan på Väderöbod
 
1911     fyrbiträdet E. R. Hvalström avskedas pga tjänstefel (fyren släckt under en timma, en augustinatt 1910). Fyrbiträdet James Julius Binde, f-75, från fyrskeppet "Fladen" tillträder under vintern men drunknar vid påsktiden på Väderöfjorden.  Fyrbiträdet Thorsten Jacob Jacobsson (senare Waldner), f-88, anländer från fyrskeppet "Grisbådarna" som ny ersättare. Lärarinnan Signe Boman, f-84, tjänstgör under vårterminen
 
1912    fyrbiträdet S. L. Jernberg flyttar till fyrvaktartjänst på Tylö fyrplats och ersätts av fyrbiträdet C. O. R. Hållberg.  Lärarinnan Blenda Johansson, f-86, börjar sin tjänst i januari. Hon hade tidigare sedan 1908 tjänstgjort på Klövskär, Måseskär, Varberg och Pater Noster.
 
1913   lärarinnan B. Johansson (senare Waldner) återkommer i januari för en ny termins tjänstgöring
 
1914   fyrvaktare A. C. Gyldén avlider i lunginflammation. Fyrbiträdet T. J. Waldner utses till t.f. fyrvaktare. Ungdomarna  Allan Gottfrid Gyldén, f-97, och Oskar Uhrberg tjänstgör periodvis som extra fyrbiträden. Lilly Helena Dagmar Andersson, f-94, tjänstgör som lärarinna.
 
1915   t.f fyrvaktare T. J. Waldner återgår till tjänst som fyrbiträde och ersätts som fyrvaktare av Martin Olof Laurentz Westergren, f-73. Rut Sylvia Beijer (g. Törnquist), f-89, tjänstgör som lärarinna.
 
1916    fyrbiträdet T. J. Waldner slutar och tillträder fyrvaktartjänst  på Klövskär.  Extra biträde R. Carlsson ankommer från Klövskär. Fyrbiträdet Johan Wilhelm Hellström, f-88, tillträder varefter extra biträdet R. Carlsson förflyttas till Svangen. Signe Cecilia Svensson, f-94, tjänstgör som lärarinna.
 
1917    fyrvaktare M. O. L. Westergren slutar och fyrvaktare T. J. Waldner, från Klövskär, tillträder. Märta Jacobsson, f-87, tjänstgör som lärarinna (Märta är en äldre syster till T. J. Waldner).
 
1918   eftersom de flesta barnrika familjer lämnat Väderöbod dras Lotsbarnskolan in och undervisningen sker fortsättningsvis i Fjällbacka där barnen inackorderas.
 
1921    fyrbiträdet J. W. Hellström slutar och tillträder tjänst på Tylö fyrplats, han ersätts av fyrbiträdet Adolf Fredrik Waldner, f-92
 
1925    fyrvaktare T. J. Waldner befordras till fyrmästare. C. O. R. Hållberg befordras till fyrvaktare, första fyrbiträde A. F. Waldner och Olof (Olle) Alban Kaldén, f-98, tillträder som andra fyrbiträde .
 
1927   Hans Fredrik Brattholm, f-97, från Grisbådarnes fyrskepp ersätter O. A. Kaldén som andra fyrbiträde
 
1932    fyrbiträdet A. F. Waldner slutar och tillträder tjänst på Måseskär. Fyrbiträdet H. F. Brattholm byter tjänst med O. A. Kaldén, från Fladens fyrskepp. En fyrbiträdestjänst dras in.
Axel Pålsson Fjällbacka, tjänstgör som extra biträde semestrar och vissa månader vintertid, åren efter 1932.
 
1934   sonen Albert Waldner, f-16, tjänstgör som extra fyrbiträde 3 månader
 
1935   fyrvaktare C. O. R. Hållberg tillträder som t.f. fyrmästare och fyrbiträdet O. A. Kaldén blir t.f. fyrvaktare.
 
1936   O. A. Kaldén får tjänsten som ordinarie fyrvaktare. Gunnar Isidor Hultqvist , f-00, tillträder som fyrbiträde.
 

1938   O. A. Kaldén tjänstgör som t.f. fyrmästare. G. I. Hultkvist tjänstgör som t.f. fyrvaktare. Extra biträde E. Wikström. Mainer Fransson tjänstgör som vinter- och semesterbiträde.
 

1939   O. A. Kaldén återgår som fyrvaktare.  G. I. Hultkvist återgår som fyrbiträde. Extra biträde E. Wikström slutar. Mainer Fransson tjänstgör som vinter- och semesterbiträde. G. Aldén tjänstgör kortare tid som sjukersättare. Fru Hultqvist tjänstgör periodvis som extra biträde. Dottern till fyrmästaren, Margot Wässing, tjänstgör som extra biträde under G. Hultqvists sjukledighet.
 
1940   O. A. Kaldén slutar. G. I. Hultkvist ersätter honom som ordinarie fyrvaktare. Tage Gottfrid Lorén, f-11, tillträder som fyrbiträde. Sven Wässing tjänstgör kortare tid som fyrbiträde. Mainer Fransson tjänstgör som vinter- och semesterbiträde.
 
1941   G. I. Hultkvist slutar som fyrvaktare och ersätts av T. G. Lorén, extra biträden E. Wässing och vinterbiträde (Axel?) W. Ledell. Semesterbiträde E. Hjalmar
 
1942   T. G. Lorén slutar som fyrvaktare i augusti och ersätts som fyrvaktare av biträdet J. G. Westerberg. Tillförordnat biträde O. Carlsson. Vinterbiträde R. Carlsson. Semesterbiträden Ivan Holmberg  och Erik Englund. Fru Alma Ledell (f. Nordblom) semesterersättare för Englund.
 
1943   J. G. Westerberg slutar som fyrvaktare och ersätts av H. Bergström t.f. fyrvaktare. E. Englund får tjänst som fyrbiträde efter O Carlsson men slutar senare och tar tjänst på Ursholmen.  Vinterbiträde/extrabiträde Johan Liljedahl.  Tillfälligt tjänstgör Axel Martinsson, W. Ledell, O. Alfredsson och R. Gustafsson.
 
1944   t.f. fyrvaktare H. Bergström slutar, ersätts av Axel Martinsson som t.f. fyrvaktare, fyrbiträde O. Alfredsson. Alb. Martinsson, vinterbiträde. Sjukersättare W. Ledell. Fru Alma Ledell t.f. fyrbiträde
 
1945   t.f. fyrvaktare Axel Martinsson ersätts av ordinarie fyrvaktare J. G. Westerberg  och återgår som fyrbiträde.  H. Bergström tjänstgör som t.f. fyrbiträde. Vinterbiträde W. Ledell.
 
1946   Vinterbiträde Einar Wikerstam.
 
1947   Fyrvaktare E.S. Karlsson tillträder tjänsten.
 
1951   Fyrbiträde John Hakon Johansson, f-02, tillträder
 
1952   Fyrbiträde Jan Ove Fjällström, f-33, tillträder
 
1956   Lotsinspektör Lars Sjödin förrättar fyrvaktarexamen på plats med J. O. Fjällström vilken godkänns.
 
1957  Fyrvaktare Einar Wikerstam slutar sin tjänstgöring
 
1960   Fyrbiträde Bertil Jonasson tillträder
 
1965   Fyrvaktare John Johansson, fyrbiträden Bertil Jonasson, Göran Nyberg och Bengt-Åke Alsén