Bilder från förr

.
Start
Uppåt

 


Vår sponsor

Bilderna är klickbara

1893

Foto taget åt söder med fyrmästarhuset i förgrunden och fyrvaktarhuset i bakgrunden.

Observera att taken inte är klädda med skiffer.

 

   
1913

På detta vykort har tvättstugan i förgrunden tillkommit och  utedasset intill denna hade bara två platser. Taken på boningshusen är sedan 1902 belagda med skiffer, medan uthusen har papptak.

 Detta år fanns 17 större och mindre barn på ön.

 
1915

Östra hamnen.

Personerna på bilden är från vänster: Fyrmästare J.E. Uhrberg och fyrvaktarna   Ragnar Hållberg, Torsten Waldner och fyrvaktare A.C. Gyldén. Den vita jullen i vattnet är tjänstebåten som ersatte den tidigare, "Vagnen" kallad, vilken våren 1911 kapsejsade och gick under i en åskby på Väderöfjorden varvid fyrbiträdet Binde drunknade. Den andra båten är med stor säkerhet en av de däckade lotsbåtarna från Storö.

 
1928

Västra hamnen före ombyggnad.

På bilden ser man personalens privata båtar både i vattnet och uppe på berget. Även här var det nödvändigt att kunna hissa upp sina båtar i händelse av storm. Här byggde de också sina små sjöbodar vilka idag alla är borta.

 

Ca 1930

En fridfull sommardag i Bodhålet (Buhôrt).
Båtarna hette vid denna tid Skum, Snäckan och Pirat. De var alla däckade och ruffade med extra höga brädgångar och samtliga utrustade med en 3 hk Säffle tändkulemotor.

 

Ca 1930

Samma plats under storm från SV, ett kokande inferno. Lägg märke till den upphissade båten i sin ställning.

 
1935

Under några sommarveckor tömde personalen den inre bassängen i Bodhålet för att gräva ut och gjuta en kajskoning. Alla kostnader för att skapa en dräglig hamn till sina privata båtar fick personalen själva stå för.

 
1935

Bilden visar att förstugan på fyrmästarbostaden som syns på bilden från 1913, nu är borta. Skorstenen på brygghuset är av någon anledning förlängd.

 
1930

Östra hamnen med upphissad tjänstebåt.

Observera den nya kranen och dess fundament. Betongbron har ännu ej byggts.

 
1945

Boningshusen fotograferade från toppen av fyren.

1964

En av de sista bilderna på fyren medan den ännu var i bruk. Ett halvår senare, december 1964, släcktes fyren för gott.

Fotot taget av Kurt Jansson, Grebbestad