Tiden efter 1979

.
Start
Daterade händelser
Pressklipp
Tidiga renoveringsbilder

 


Vår sponsor

Vid avbemanningen 1965 överlämnades Väderöbod av Sjöfartsverket till Naturvårdsverket. Byggnaderna lämnades i bästa skick av fyrpersonalen men under de följande åren utsattes fyrplatsbebyggelsen för både förfall och vandalism, fram till dess att föreningen Väderöbod bildades.

År 1978 togs första kontakten med myndigheterna vilka ledde till att Magnus Blomstrand vid ett möte på Väderöbod den 30:e maj 1979 fick ett år på sig att bilda en förening med det begränsade uppdraget att bevara fyrvaktarbostaden och förrådslängan åt eftervärlden.

Föreningen Väderöbod bildades främst med medlemmar ur Volvos, Chalmers, och Falköpings sportdykarklubbar.

Dessa var väl förtrogna med naturen och havet kring Väderöbod och gav sig 1979 entusiastiskt i kast med det omfattande arbetet.

Föreningens ca 30 medlemmar satte genast som mål att inte bara rädda fyrvaktarbostaden och förrådslängan utan alla åtta byggnaderna på ön. Arbetet bedrevs under mycket primitiva förhållanden - utan tillgång till elektricitet, där ibland bristande hantverksskicklighet kompenserades med ett brinnande intresse.

Tio år senare var byggnaderna utvändigt i stort sett återställda till ursprungligt skick. Då hade alla fönster glasats och kittats, skorstenarna renoverats, nytt tak lagts på alla byggnader och alla fasader hade reparerats och målats. 

Från 2010 äger och driver föreningen även fyren.

bodhålet

Västra hamnen eller Bodhålet


Föreningens medlemmar arbetar helt ideellt. Domänverket och Länsstyrelsens Naturvårdsenhet, som tidigare förvaltade fastigheten, stödde föreningens arbete med bidrag till färg och byggnadsmaterial för utvändigt underhåll. Från och med 1997 förvaltas Väderöbod av Statens Fastighetsverk och det fortsatta underhållet sker under motsvarande former.
 

Östra hamnen eller Kranhålet

Föreningens målsättning är att bevara hela den unika fyrplatsmiljön. Detta innefattar även gångbron samt befintliga hamnanläggningar för att därmed bereda allmänheten fortsatt tillträde till fyrplatsen.