Allmän beskrivning

.
Start
Kartor

 


Vår sponsor

Läges och miljöbeskrivning

Väderöbod anses vara den ensligast belägna fyrplatsen i Sverige.
Fyrplatsen ligger på en av de yttre öarna i sydvästra Väderöarkipelagen. Ögruppen omfattar en ca 10 km lång rad av öar och skär och
skiljs från den inre skärgården av Väderöfjorden, 5 km bred på det smalaste stället. Fyrplatsen ligger cirka 15 km väster om Hamburgsund och Fjällbacka.
 


Det nya fyrtornet, byggt 1964 är placerat på öns västsida och är ett betonggjutet 19 meter högt torn i röd färg (fram till 1985, orange med svart bälte). Från början hade den helautomatiserade fyren en lysvidd av 16 nautiska mil. Senare kompletterades fyren med en Racon med karaktäristiken (_ . _ .) 30s.  Fram till år 2000 drevs fyren med elektricitet via en 6kV kabel från land och hade dessutom ett reservsystem drivet av acetylen. Fyren var även utrustad med en yttre fasadbelysning.

Från år 2000 drevs fyren enbart med solceller. Samtidigt sänktes lysvidden till 10 sjömil och fasadbelysningen togs bort.
Fyrkaraktären gavs genom blänk, ett 2 sekunder långt blänk var åttonde sekund LFl WRG 8s.

Fyren Väderöbod bedömdes år 2008 överflödig för handelssjöfarten och Sjöfartsverket beslutade därför att släcka fyren och lägga ner verksamheten.

Den 15 september 2010 tog därför Föreningen Väderöbod över ägande och ansvar för fyren och beslutade att hålla den fortsatt lysande. I samband med övertagandet togs raconen bort, glödlampan på 20W byttes mot 6W lysdioder, lysvidden ändrades till 6 sjömil och de röda och gröna sektorerna ersattes av runtom lysande vitt ljus.

Fyrens nya karaktär kom att bli LFl W8s 6M vilket innebär en 2 sekunder lång vit ljusblänk var åttonde sekund, synlig på upp till sex sjömils avstånd.
 

Nordost om Väderöbod ligger Storön, den största av Väderöarna. Storön har sedan mycket lång tid tillbaka varit stationeringsort för lotsarna, kustroddarna, i området. På öns högsta punkt finns den gamla lotsutkiken och nere vid hamnen ligger de tidigare lotsbostäderna. På Hamnerö öster om Väderöbod ligger två små stugor som ända in på 50-talet användes av fiskare som bostäder under hummersäsongen.
Öarna hör geologiskt samman med Kosterarkipelagen. Båda ögrupperna utgör de högsta partierna av en rygg avskild från kusten av den djupa Kosterrännan, som antas utgöra en förkastningsspricka. Väderöarna består praktiskt taget uteslutande av klippor med någon enstaka bit klapperstrand samt klyftor med finare material, i vissa fall skaljord. Berggrunden utgörs till största delen av leptiter, som är en finkornig urbergsgnejs av vulkaniskt ursprung. Vidare finns gnejsgraniter och här och var är berget genomdraget av diabas och kvartsgångar. Väderöbod omfattar ca 80.000 kvm och karaktäriseras av ganska höga bergsformationer. Den steniga och kala terrängen är mycket kuperad med breda klyftor och skrevor som genombryter hela ön. Mot västsidan stupar ön brant ner i havet. Marken och samtliga byggnader med undantag av det nya fyrtornet överfördes 1973 till Naturvårdsverket och ön förvaltades ursprungligen av Domänverket. Under en kortare tid förvaltades ön av Länsstyrelsen men sedan 1997 ligger ansvaret på Statens Fastighetsverk. Delar av ön ingår i ett fågelskyddsområde och under sommarmånaderna råder här tillträdesförbud.

Sommaren 2011 beslutade Länsstyrelsen att skapa Naturreservat Väderöarna i vilket Väderöbod kom att ingå. I samband med beslutet om naturreservat ändrades även delar av de tidigare fågelskyddsområdena och med avseende på Väderöbod gjordes den sydöstra delen av ön tillgänglig för besökare under hela året. Se karta här ovan.