Avgifter

.
Start
Uppåt

 


Vår sponsor

 

Medlemsavgifter kronor
Enskild medlem över 18 år 450/år
Familj 750/år
Stödjande medlem minst 100/år
Gästavgifter:
Under 18 år fritt
Övriga, per person 150/natt