Publicerad 11 november 2008

Väderöbods fyr, betecknad som Sveriges ensligast belägna, finns med på listan över de fyrar som Sjöfartsverket vill sälja eller riva. Föreningen Väderöbod, som svarar för underhållet av fyrplatsens bebyggelse, är beredd att ta över.

 

Föreningen vill ta över fyren


Föreningen Väderöbod är beredd att axla ansvaret även för Väderöbods fyr, som är med på Sjöfartsverkets lista över de fyrar som verket vill sälja eller riva.

Sjöfartsverket skickade i mitten av oktober ut listan på remiss till bland annat kommuner som berörs av planerna. Tanums kommun, där Väderöarna ligger, fick dock inget brev.

– Det kan ha blivit ett misstag, medger Stig Lind, handläggare hos Sjöfartsverket.

Remisstiden har gått ut men från Sjöfartsverket utlovas en förlängning.

– Vi tänker inte stressa igenom detta, säger Jon Granstedt, som arbetar med mark- och fastighetsfrågor hos verket.

Föreningen Väderöbod tog 1979 över ett ansvar för den då rivningshotade bebyggelsen på Väderöbod. Nu är föreningen beredd att även ta hand om fyrtornet och se till att fyren fortsätter att lysa, i vart fall sommartid.

– Det finns ingen annan än vi som är bättre lämpade att ta hand om fyren. Vi har skött bebyggelsen i snart 30 år och Väderöbod är en väldigt fin fyrplats, säger Magnus Blomstrand, kassör i föreningen.

Han har förståelse för Sjöfartsverkets bedömning att fyren inte längre behövs för yrkessjöfart.

– Men den är ett väldigt trevligt landmärke och har ett kulturellt värde. Det finns ett stort intresse för fyrar, säger Blomstrand och berättar att den möjlighet föreningen fick i somras att visa fyrtornet för besökare var väldigt uppskattat.

Kjell Andersson, föreningens ordförande, framhåller att fyren fortsatt kan vara ett navigationshjälpmedel för fritidsbåtar, som inte har exempelvis GPS, och att det därför kan vara värdefullt att ha den solcellsdrivna fyren i drift sommartid.

Svenska Kryssarklubben framhåller, i ett brev till Sjöfartsverket, de betydelsen för både sjösäkerheten och som en del av det maritima kulturarvet. SKK ifrågasätter varför båtorganisationerna inte fått del av remissen och kräver ett fördjupat samråd om såväl Måseskär som Väderöbod samt lotsutkikarna på Marstrandsön och Nordkoster.

– Den här gången har vi bara gått ut till andra myndigheter, säger Jon Granstedt, som betonar att ärendet ännu är under beredning.

Fyrarnas nautiska betydelse har, vad gäller Bohuslän, bedömts av Västkustens sjötrafikområde, som ingår i Sjöfartsverket.